Music Lyrics

Lyrics: B – “Feve” ft. em Aade

B – “Feve” ft. em Aade Lyrics

B x em Aade – “Feve “

 

NTO;
Deam
Kuoum kuoum ka an puo
em Aade
t’ Kezkef poduton

 

Bab o

 

Beaue of ou the pompoto
Kookoto fa fo foo
Beaue of ou the ampete
ampoto o ampoto
Beaue of ou the pookoto
ath me f fa o
Beaue of ou the ampete
ampoto o ampoto

 

[b Vee 2]
O d ka hukwu ka g tn e obee hone na ahu g
G ka mhau aa na em peae
Aa na em ovjng we De but m head
Ba n o ka kuu g
Odzka ka Zuu g
Maka ke z k ge zu z he hukwu eu g
uve o hukwu eu g
Wng n the font , Fea n the bak
Wfe nu na kthen ne to ofe naa

 

Adaoa, Adannaa, Ada gbo
ex gounded the don’t know, Ah!!! the don’t know
Aa g m nonu but the don’t know

 

[em Aade – hou]
ee ou De butng m medua
Na ou the gve me feve
ou ee ou ove be ke dug
E ft to ue m maaa
a ou de butng m medua
Na ou bab degmme feve

 

Beaue ove ou ke dug
ou ft de ue m maaa
Beaue of ou the pompoto
Kookoto fa fo foo
Beaue of ou the ampete
ampoto o ampoto
Beaue of ou the pookoto
ath me f fa o
Beaue of ou the ampete
ampoto o ampoto

 

 

upet on the Mx
Deam…..

 

<![DATA[//><!]]>“[] B – “Feve” ft. em Aade”, 5 out of 5 baed on 1 atng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *